Înființare II – “Inreprindere Individuală”

Întreprinderea Individuală presupune organizația economică ce nu deține personalitate juridică și care poate fi înființată de către o persoană fizică de minim 18 ani care deține pregătirea profesională pentru a desfășura activatea aleasă în cadrul companiei. Persoană fizică care a făcut demersurile de constituire a societății este drept răspunzătoare privind obligațiile sale și de patrimoniu (în situația în care a fost constituit) și care în caz de insolvență se va supune procedurii prevăzute în Legea 85/2006 cu referire la procedura insolvenței.

Avantajele constituirii intreprinderii individuale:

✔ Costuri de înființare reduse.

✔ Profitul este în totalitate la îndemână.

✔ Contabilitatea este un proces ușor de realizat.

✔ Poate avea salariați.

✔ Presupune asigurări în sistemul de pensii, asigurări sociale, asigurără de sănătate sau chiar șomaj.

✔  Studenții sunt scutiți de taxe conform reglementărilor din 2017 realizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

Dezavantajele intreprinderii individuale:

✔ Necesitatea pregătirii și experiența profesională sunt factori de care trebuie să țineți cont.

✔ Deținerea unui singur cod CAEN.

✔ Nu se permite cooptarea de noi asociați.

✔ Nu puteți să fiți angajați în propria întreprindere.

✔ Conform modificarilor legislative din 2017 Întreprinderea Individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activități prevăzute în lista de coduri CAEN.

✔ Se permit cel mult 8 salariați terțe  persoane

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de înființare a firmei dumneavoastră și va oferă consultanță permanentă astfel încât afacerea dumneavoastră să devină una de succes. Solicitați acum mai multe informații și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.

Radiere II – “Întreprindere Individuală”

Conform prevederilor legislației în vigoare art. 21 și art. 27 din OUG 44/2008 cu referire la  desfășurarea activităților economice de către întreprinderile individuale, persoană fizică autorizată și întreprinderea individuală își încetează activitatea și este radiată din Registrul Comerțului în situațiile prevăzute mai jos:

✔ Prin decesul întreprinzătorului;

✔ La cererea expresă a întreprinzătorului;

✔ În conformitatea cu Legea nr. 26/1990 art.2

În cazul în care întreprinzătorul decedează, moștenitorii pot continuă întreprinderea, care trebuie să își manifestă voință, oferind o declarație autentică, într-un termen de 6 (șase) luni de la dată dezbaterii succesiunii. Dacă discutăm de mai mulți moștenitori, aceștia își vor desemna un reprezentant, în vederea continuării activității economice dar sub formă de întreprindere familială. Cererea de radiere, însoțită de copia certificată pentru conformitate cu originalul a actelor doveditoare, după caz, se depune la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde își are sediul profesional, de către orice persoană interesată.

Compania noastră AGV Compact Consulting va oferă consiliere pe întreg procesul de radiere sau înființare a întreprinderii individuale astfel  încât să evitați eventualele neplăceri sau imposibilități de realizare a proiectului.Solicitați acum oferta de preț și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.