Înființare PFA – “Persoană fizică autorizată”

În baza legislației în vigoare orice persoană fizică română sau cetățean membru al unui stat membru U.E. cu vârstă minimă de 18 ani poate să constituie un PFA atâta timp cât respectă limitele impuse de lege. Este de reținut faptul că fondatorii acestei forme răspund cu întregul patrimoniu deținut.

Avantajele deținerii unui PFA:

✔ Formalități de înființare ușoare

✔ Costuri de constituire reduse

✔ Poate deține angajați

✔ Contabilitate simplificată

✔ Nu este impusă angajarea unui contabil

✔ Înregistrarea diferitelor cheltuieli

✔ Poate să fie utilizat contul bancar propriu

Dezavantajele deținerii unui PFA:

✔ Pregătire profesională în domeniu

✔ Coduri CAEN specifice doar domeniului

✔ Răspundere maximă a persoanei fizice

✔ Dezvoltare a afacerii limitată

✔ Răspundere cu bunuri personale

✔ Limitare în ceea ce privește deconturile

✔ Dificultate de înscriere la licitații

Documentație necesară pentru a înființa un PFA

✔ Copie CI fondator

✔ Copie pașaport fondator

✔ Declarație pe propria răspundere

✔ Dovadă disponibilității sediului social

✔ Specimen de semnătură

✔ Avizul asociației de proprietari pentru sediu

✔ Documentele doveditoare pentru patrimoniu

✔ Documentele care atestă pregătirea profesională

Cum va asistăm?

✔ Consultanță gratuită atât înainte cât și după înființarea PFA-ului

✔ Redactăm toată documentația necesară

✔ Intermediem relația cu notariatului pentru declarațiile necesare

✔ Pregătim tot dosarul necesar pentru Registrul Comerțului

✔ Verificăm corectitudinea documentelor

✔ Depunem dosarul pentru înființarea societății

✔ Eliberăm documentația care atestă înființarea PFA-ului

✔ Oferim servicii conexe după înființare

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de înființare a PFA-ului dumneavoastră și va oferă consultanță permanentă astfel încât afacerea dumneavoastră să devină una de succes. Solicitați acum o oferta de preț și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.

Radiere PFA – “Persoană fizică autorizată”

Procesul de radiere a PFA-ului este unul simplificat atâta timp cât toate îndatoririle până la momentul solicitării radierii au fost îndeplinite în relația autoritățile. În baza declarației pe propria răspundere care se da cu maxim 15 zile înainte de încetarea activității se poate solicită închiderea autorizării persoanei fizice.

Condițiile de radiere a PFA-ului:

✔ Să fie efectuate toate plățile către stat

✔ Dovadă că PFA-ul are acceptul ANAF

✔ Fondatorul să își exprime acordul

✔ Dovadă încetării activității profesionale

Documente necesare închidere PFA:

✔ Certificat înregistrare original

✔ Certificat constatator original

✔ Procura notarială

✔ Certificat de atestare fiscală

✔ Copie CI

 

Cum va asistăm?

✔ Obținem certificatul fiscal de la ANAF

✔ Consultanță gratuită pentru închiderea               corectă PFA-ului

✔ Soluționăm la cerere  diferitele situații la           ANAF

✔ Redactăm documentația necesară conform       legislației, pregătim și depunem dosarul

✔ Predăm documentația care atestă                       închiderea societății

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de radiere a firmei dumneavoastră și va oferă consultanță permanentă astfel încât procedura să fie demarată corect. Solicitați acum o oferta de preț și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.