Numirea in functia de administrator

În conformitate cu legislația în vigoare într-o societate trebuie să fie numit cel puțîn un administrator, care poate să fie persoană fizică sau persoană juridică care la rândul ei trebuie să dețînă un reprezentant legal persoană fizică. Deținerea calității de administrator presupune atragerea unor responsabilități impuse de lege sau stabilite în baza actului constitutiv, de altfel este cunoscut faptul care persoană care răspunde în cea mai mare măsură în cadrul firmei este administratorul.

În momentul înființării societății administratorul trebuie să prezinte o serie de declarații pe propria răspundere referitoare la îndeplinirea condițiilor de a deține această calitate sau referitoare la modul de organizare al  societății ce urmează să fie înființate. Legislația în vigoare permite numirea în funcția de administrator și după constituirea societății dar tot în baza declarației notariale cu privire la îndeplinirea condițiilor de a deține această calitate.

Care sunt responsabilitățile administratorului?​

✔ Să dețînă o evidență clară a documentelor societății

✔ Să mențînă legătură în bună colaborare cu terțele persoane

✔ Să mențînă legătură sis a reprezinte firma în relația cu autoritățile

✔ Să mențînă evidențele de natură contabila, financiară și de gestiune

✔ Să pregătească fișa postului pentru angajații noi împreună cu departamentul de recrutare

✔ Să verifice și să mențînă respectarea normelor impuse de autorități

✔Să verifice și să mențînă normele juridice din cadrul firmei

✔ Să prospecteze piață și să facă demersurile pentru atragerea de noi client

✔ Să păstreze confidențialitatea datelor ce aparțîn companiei

✔ Să emită rapoarte privind activitatea în cadrul societății

✔ Alte responsabilități prevăzute de lege sau stabilite prin actul constitutiv

Informații importante

Curtea de Casație și Justiție ne comunică faptul că asociatul administrator al unei societăți nu are dreptul sa atace hotărârile A.G.A., întrucât nu sunt îndeplinite cerințele de procedibilitate prevazute de art.132 alin.(2)-alin.(3) din Legea nr.31/1990. – Legea societăților comerciale.
Administratorul asociat nu are dreptul de a vota în cadrul adunărilor generale a asociaților unde se discută despre administrația sa și nu are dreptul legal de a contesta revocarea sa definitivă din funcție și numirea noilor administratori.

Patrimoniul unei societăți nu poate reveni în posesia administratorului în cazul repartiei de active după stabilirea asociaților de radiere a societății în cauza.

Administratorul va răspunde în mod direct în față autorităților de pe teritoriul României pentru evantualele nerespectări ale legii.

Administratorul are dreptul prin lege și prin actul constitutiv să delege terțe persoane din cadrul companiei care să reprezinte interesele acestuia în relația cu societatea pe care o administrează.

Administratorul poate deveni oricând asociat în cadrul companiei administrate dacă se decide că această modificare este de interes comun.

Documente necesare privind numirea administratorului:​

✔ Cerere tip

✔ Hotărârea AGA

✔ Act Constitutiv actualizat

✔ Declarație notarială

✔ Copie act identitate

✔ Declarație privind înregistrarea pe teritoriul României, privind cazierul judiciar al cetățenilor străini

✔ Specimen de semnătură

✔ În cazul numirii unei persoane juridice că administrator se solicită documentele de constituire a societății și copie ci reprezentant al acesteia.

Cum va asistăm?​

✔ Consultanță gratuită

✔ Informare cu privire la documentele necesare

✔ Pregătirea documentației

✔ Traducere și legalizare unde se impune

✔ Pregătirea dosarului conform legislației

✔ Intermediere cu notariatul pentru declarații

✔ Depunerea dosarului la ONRC

✔ Eliberarea documentației pentru noul administrator

✔ Informare cu privire la drepturile și obligațiile deținute de către noul administrator.

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de numire a noului administrator la Registrul Comerțului și va oferă consultanță permanentă astfel încât afacerea dumneavoastră să devină una de succes. Solicitați acum o oferta de preț și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.

Revocarea din funcția de administrator

Că și numirea în funcția de administrator, revocarea drepturilor de administrator într-o societate se poate stabili prin hotărârea asociaților în baza legii în vigoare și în baza neîndeplinirii responsabilităților prevăzute prin actul constitutiv. Degravarea drepturilor de administrator se perfectează de cele mai multe ori în condiții normale și amiabile înregistrând această decizie la Oficiul Registrul Comerțului. În momentul luării deciziei de revocare din funcția de administrator a unei persoane este necesară alegerea unui înlocuitor dacă societatea în cauza deține un singur administrator.

Documente necesare pentru revocarea administratorului:

✔ Cerere tip

✔ Act Constitutiv actualizat

✔ Hotărâre AGA

✔ Împuternicire în formă autentică

✔ Copie ci împuternicit

Cum va asistăm?

✔ Consultanta gratuita

✔ Pregatirea documentatiei

✔ Pregatirea dosarului conform legii in vigoare

✔ Depunerea dosarului la ONRC

✔ Eliberarea documentelor privind revocarea

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de numire a noului administrator la Registrul Comerțului și va oferă consultanță permanentă astfel încât afacerea dumneavoastră să devină una de succes. Solicitați acum o oferta de preț sau mai multe informații și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.