Termeni & Condiții Companie

Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții cu atenție înainte de a ne contacta sau înainte de a continua navigarea pe websiteul nostru. Prin achiziționarea oricărui serviciu veți fi mărginiți de termenii și condițiile afișate. Refuzarea acceptării acestor termeni și condiții vor decurge în renunțarea furnizării serviciilor afișate pe site. Vă recomandăm să imprimați o copie a înregistrarilor termenilor și condițiilor dacă este cazul. Ne rezervăm dreptul de a actualiza această pagina prin modificări minore periodice asupra termenilor și condițiilor. Este obligația dumneavoastră de a rămâne la curent cu ulimele modificări ale textului.

Date despre companie

AGV COMPACT CONSULTING S.R.L. este numele companiei obtinut in mod legal si inregistrat conform legii societatilor din Romania, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Strada Verigei, Nr.3, avand CUI 38663353, inregistrata la Registrul Cometului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr.J40/193/2018.

 

Utilizarea website-ului companiei

Utilizarea website-ului companiei AGV COMPACT CONSULTING este supusă condițiilor de utilizare și a tuturor legilor și reglementărilor în vigoare. Accesând și utilizând site-ul vă supuneți fără limitare sau calificare acestor condiții, iar în situația în care nu acceptați sau nu doriți să acceptați condițiile prezentului website avem rugămintea să părăsiți pagina.

Proprietatea Continutului

Website-ul companiei si partea acestuia de („Continut”) sunt declarate legal proprietatea companiei AGV COMPACT CONSULTING. Interzicem utilizarea și transmiterea conținutului acestui website în scopuri  rău intenționate care pot creea o imagine negativă companiei sau în scopuri înșelătoare. AGV COMPACT CONSULTING S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru interpretarea subiectivă a detaliilor de pe site, întrucât pot apărea neînțelegeri particulare în cazul raportării informațiilor la cunoașterea comună. Vă recomandăm să aprofundați detaliile alături de noi în vederea acumulării cunoștințelor alături de îndrumările necesare. Această pagină web vă relatează termenii și condițiile care stau la baza serviciilor descrise pe siteul nostru – www.agvcompact.com. Serviciile noastre primare constau în asistarea și consilierea antreprenorilor și proprietarilor de proprietăți din România, precum și sprijinul oferit în vederea dezvoltării planurilor dumneavoastră de afaceri.

Politica serviciilor oferite

AGV COMPACT CONSULTING S.R.L. ofera servicii de consultanta si intermediere asa cum sunt prezentate pe website-ul companiei in conformitate cu prevederile legale (domeniu de activitate autorizat). Compania lucreza pe baza de contract de prestari servicii si ofera factura clientilor sau colaboratorilor de afaceri. In conformitate cu legea societatilor comerciale compania isi rezerva dreptul de a isi selecta clientii si/sau colaboratorii de afaceri. Onorariul companiei se va stabili si prezenta punctual in functie de amploarea lucrarii solicitate dar in conformitate cu parametrii legali ai pietei din domeniu. Conform contractului de prestari servicii compania isi asuma responsabilitatea de a efectua in mod corect si in timpii stabiliti lucrarile in cauza, iar daca din anumite motive ce nu tin de propria organizare si vointa a societatii AGV COMPACT CONSULTING S.R.L. nu sunt indeplinite clauzele din contract prestatoarea este absorbita de orice culpa. Compania isi rezerva dreptul de a nu restitui onorariile platite de catre clienti/colaboratori (care au efectuat plata in cunostinta de cauza si din propria vointa in baza unui contract de prestari servicii si a facturii) decat in anumite situatii cand conducerea companiei a descis acest aspect.

Contractul de prestări servicii, factura și recuperarea onorariilor neplătite

În relația cu fiecare client sau partener/colaborator compania își respectă angajamentul de a perfecta un contract de prestări servicii. Contractul de prestări servicii și clauzele acestuia va fi gurvernat de legea autorităților din România. În cazul nerespectării clauzelor contractuale de către beneficiar compania își rezervă dreptul de a face toate demersurile legale cu privire la rezilierea acestuia și cu privire la recuperarea prejudiciilor aduse de beneficiar și stipulate prin contract.  Pentru fiecare lucrare și/sau proiect compania va elibera factură în care se va preciza valoarea de avans sau valoarea totală a onorariului stabilit atât de prestator cât și de beneficiar. Din momentul primirii facturii cu privire la onorariile companiei beneficiarul își ia angajamentul de achita conform dispozițiilor legale și conform contractului contravaloarea acestei facturi. Compania AGV COMPACT CONSULTING S.R.L. se simte obligată de a recupara în prima faza pe cale amiabilă iar dacă nu pe cale legală onorariile neachitate.

Legislație&jurisdicție

Website-ul companiei AGV COMPACT CONSULTING, conținutul acestuia și condițiile utilizării sunt guvernate de legea din România, iar în soluționarea diferitelor divergente de natură majoră instanțele din România vor avea jurisprudența totală.  Compania noastră va analiza prin specialiști dacă conținutul website-ului deținut a fost copiat de către terțe persoane și va lua toate măsurile legale pentru a soluționa aceste copieri de content, astfel va rugăm anticipat nu recurgeți la copierea conținutului sau a pozelor deține de către companie.

Vă mulțumim!