Servicii

Nou

Relația de colaborare dintre două sau mai multe părți implicate în mediul afacerilor este redat în scris de către contractul de parteneriat. Având cunoștințele și experiența necesară, compania noastră redactează contracte de parteneriat în conformitate cu prevederile legale și în conformitate cu condițiile impuse de părțile implicate în parteneriat.

Nou

Externalizarea anumitor servicii este o soluție viabilă si necesară pentru multe societăți atât din țară cât și din afara granițelor pentru a se obține o eficientă de organizare cât mai bună. De ce este necesară externalizarea anumitor servicii? De cele mai multe ori această opțiune apare în cazul societăților la început de drum sau în cazul celor medii

Nou

Planul de afaceri este considerat tezaurul afacerii dumneavoastră, în care sunt gravate obiectivele şi viziunea companiei ce trebuiesc susţinute în detaliu prin metodele de atingere al acestora. De cele mai multe ori conducerea companiei beneficiază de datele înscrise în planul de afaceri.

Nou

Este indicat ca toate investițiile bănești efectuate pentru afacerea deținută (în special pentru cele noi înființate) să fie concretizate printr-un contract de împrumut între asociat și societate, astfel aveți posibilitatea legală ca pe viitor să vă puteți recupera investiția efectuată.

Nou

Compania noastră, AGV Compact Consulting, realizează servicii de intermediere în relația cu ANCPI în vederea obținerii diferitelor documente cu privire la statutul proprietății deținute (obținerea rapidă a extraselor de carte funciară, înregistrarea proprietăților pe numele noilor proprietari, obținerea diverselor avize/autorizații, obținerea planurilor cadastrale și a altor documente conexe).

Nou

Dacă în procesul de cumpărare al unei proprietăți oportunitățile sunt multiple și permisibile, în situația vânzării proprietății deținute lucrurile sunt stabilite pe baza unui scop precis: acela de a colecta profitul investiției realizate. De cele mai multe ori nu se obține doar amortizarea bunului deținut dacă administrarea proprietății s-a realizat în mod eficient.

Nou

Procesul de evaluare necesită colectarea mult mai multor informații, precum și înțelegerea aprofundată a economiei, a industriei și a afacerilor specifice care afectează în mod direct valoarea proprietății intelectuale.Este în interesul și responsabilitatea propietarului să verifice periodic valoarea economică a proprietății deținute în vederea identificării viitorului proprietății sale pe baza cunoștințelor obiective acumulate.

Nou

Pentru o mai bună gestionare și verificare a modului în care aceste fonduri sunt cheltuite se apelează la profesionişti din domeniul financiar-contabil în diverse etape a derulării proiectelor. Verificarea cheltuielilor rulate în cadrul firmei din proiectele europene este realizată de către auditori financiari, membrii ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

Nou

Scopul definit al auditului este de a determina dacă informațiile și datele examintate sunt în concordanță cu prevederile legale și contractuale prestabilite de către orice companie cu beneficiarii, colaboratorii sau terțe persoane față de care poate răspunde din punct de vedere legal. Prin intermediului procedurii de auditare sunt identificate și cuantificate

Nou

Autorizația este eliberată de către primărie în baza unui dosar care trebuie să cuprindă o serie de avize, acorduri și plata taxelor aferente. Potrivit legii nr. 50/1991. autorizația de construire se emite la solicitarea proprietarului sau a unui reprezentant al acestuia cu respectarea prevederilor legale de amenajare a teritoriului și de urbanism, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentației și plata taxelor aferente.

Nou

Amplasarea unui ecran publicitar este o strategie de marketing ce poate aduce unei afaceri profit, atrăgând clienți și punctând la categoria publicitate, dar pentru a putea monta o astfel de reclamă este necesară obținerea unei autorizații din partea administratorului de drum (primăria). Pentru a solicita eliberarea autorizației pentru montarea panoului publicitar trebuie depusă la primărie o cerere la care se adaugă toată documentația

Nou

Autorizația de mediu pentru diferite planuri și programe se obține ca urmare a derulării procedurii de evaluare strategică de mediu (SEA). Evaluarea de mediu are ca și scop definit analizarea și identificarea efectelor planurilor și programelor SEA asupra mediului în baza HG nr. 1076 din 08.06.2004.

Nou

Autorizația sanitară de funcționare reprezintă documentul care impune funcționarea comercianților în conformitate cu legislația sanitară din România. Pentru obținerea autorizației, solicitantul depune cererea de înregistrare, care trebuie să cuprindă datele de identificare ale sediului

Nou

Valoarea afacerii reprezintă mult mai mult decât activele deținute care sunt destul de ușor de evaluat, mult mai dificil să evaluezi este valoarea angajaților cu experiență, locația, furnizorii și listele de clienți. Luați în considerare obținerea unei evaluări a afacerii efectuată de către un expert în domeniu.

Nou

Fuziunea societăților este operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare, transferând în totalitate patrimoniul altei societăți în schimbul repartizării către partenerii societății, această procedură fiind cunoscută prin sintagma „fuziune prin absorbție”.

Nou

Reducerea costurilor reprezintă procesul de căutare, găsire și eliminare a cheltuielilor nejustificate de la o afacere pentru a crește profiturile fără a avea un impact negativ asupra calității produsului. Mulți manageri de afaceri se vor angaja în reduceri periodice de reducere a costurilor pentru a eficientiza funcționarea companiei și pentru a crește profiturile.

Nou

Tipologia utilizată de Agv Compact Consulting definește consultanța de management că fiind suma a trei zone de servicii: strategie de consultanță, segmentul care se concentrează pe consultanța strategică și de consiliu de bord; operațiuni de consultanță, care se axează pe îmbunătățirea managementului organizațiilor și consultanță în domeniul HR.

Nou

Natura mediului de afaceri ne-a demonstrat că, indiferent cât mult investim, indiferent cât de mult timp alocăm sau de cât de greu lucrăm pentru a crea o companie stabilă, aceasta va conținua să experimenteze schimbări dramatice care nu se află sub propriul nostru control.

Nou

Un studiu bine conceput ar trebui să ofere un istoric istoric al afacerii sau proiectului, cum ar fi o descriere a produsului sau serviciului, situații contabile, detalii privind operațiunile și managementul, cercetarea și politicile de marketing, datele financiare, cerințele legale și obligațiile fiscale.

Nou

Serviciile de compliance fac referire la o nouă modalitate de administrare a riscurilor la care o societate, o afacere este supusă din punct de vedere legal. Pentru a își putea desfășura activitatea în limitele prevăzute de lege o societate trebuie să respecte atât prevederile legale interne cât și externe, începând de la avize și/sau autorizații, la regulament de conduită.

Nou

Ca proprietari de afaceri, ați observat probabil că multe dintre ideile și strategiile de bază ale afacerii rămân în același an după an. Cu toate acestea, în ultimii ani, tehnologia și un excedent de informații au schimbat peisajul pentru întreprinderi. În prezent putem ajunge la audiența dorită în orice colț al lumii, oricând dorim.

Nou

Serviciile unui consultant fiscal sunt de obicei solicitate pentru a minimiza taxele și impozitele plătite, rămânând în conformitate cu legea în situații financiare complicate. Consilierii fiscali înțeleg legile care reglementează impozitele individuale și cele de afaceri, prin urmare, contribuie la îndrumarea contribuabililor cu privire la modul de respectare a regulilor fiscale de stat și locale.

Nou

Contabilitatea reprezintă procesul care măsoară rezultatele activităților economice ale unei societăți și transmite aceste informații unei varietăți de utilizatori, inclusiv investitorilor, creditorilor, conducerii și autorităților de reglementare din România. Pentru a conduce o afacere corespunzător aveți nevoie de date, înregistrări, rapoarte, analize, informații exacte despre active, datorii, profituri etc.

Nou

Pentru majoritatea antreprenorilor care sunt la început de drum accesarea de fonduri europene pentru a dezvolta o afacere este o opțiune primordială, de ce? pentru că majoritatea celor care doresc să dezvolte o afacere nu dețin capitalul de investiție inițială. Uniunea Europeană a susținut considerabil în ultimii ani dezvoltarea mediului de afaceri din România și nu numai, oferind posibilitatea celor care au îndeplinit condițiile să își implementeze afacerea și să aducă un plus în economia țării.

Nou

Capitalul social al unei firme se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar/sau în natură.

Nou

Cesiunea de părți sociale reprezintă procesul prin care părțile sociale deținute într-o companie pot fi transmise parțial sau în totalitate către asociații interni, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice.

Nou

Degravarea drepturilor de administrator se perfectează de cele mai multe ori în condiții normale și amiabile, înregistrând această decizie la Oficiul Registrul Comerțului.

Nou

Orice administrator poate să fie numit sau revocat în baza deciziei asociaților și prin prevederile actului constitutiv actualizat cu modificările necesare (revocarea sau numirea administratorului în scris).

Nou

Oportunitatea suspendării activității este una excelentă de care orice antreprenor aflat într-o situație delicată cu afacerea la un anumit punct trebuie să profite. De ce?

Nou

Închiderea unei firme parcurge două etape: dizolvarea și radierea, cu excepția în care asociații nu se înțeleg cu privire la repartizarea bunurilor, când intervine lichidarea firmei.

Nou

Dacă vă aflați la momentul în care doriți să înființați o firmă pentru afacerea dumneavoastră, trebuie mai întâi să alegeți și denumirea potrivită pentru aceasta.

Nou

Cererea din piață pentru sediile sociale în clădiri de birouri este în creștere, de aceea dezvoltatorii continuă construcția acestor tipuri de imobile.

Nou

Cei mai mulți antreprenori se întrebă: există o modalitate ușoară de a schimba în mod oficial numele companiei fără a trebui să reînceapă activitatea cu o firmă nouă?

Nou

Deschiderea unui punct de lucru la Registrul Comerțului reprezintă agreearea unui nou spațiu, diferit de sediul social, în care firma deținută urmează să desfășoare activități economice.

Nou

O societate cu sediul social expirat este în afara prevederilor legale de funcționare. Autoritatea de competență fiscală (ANAF ) va declara societatea ca inactivă.

Nou

Pentru a lua cea mai bună decizie asupra formei juridice trebuie să aveți informațiile la îndemână, iar echipa noastră este aici pentru a vă oferi cel mai bun sfat in domeniu.

Nou

Cea mai avantajoasă și rapidă metodă de cooptare a unui nou asociat extern este majorarea capitalului social prin intrarea unui nou asociat în societate, procedură care se perfectează într-o singură etapă la Registrul Comerțului comparativ cu cesiunea externă a părților sociale care se face în două etape.

Nou

Marca este definită ca fiind un drept dobândit la nivel național asupra unei denumiri, asupra unui slogan sau asupra unui desen prin înregistrarea acestuia la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM).

Nou

Ca orice afacere să se poată desfășura în condiții bune și legale trebuie menținută o legătură strânsă cu autoritățile din România pentru soluționarea diverselor probleme apărute în cadrul afacerii sau pentru soluționarea diferitelor cerințe venite din partea autorităților. Compania noastră oferă posibilitatea clienților de a salva timp și bani prin externalizarea acestor intermedieri către societatea noastră de consultanță.

Nou

Aria documentelor și a procedurilor avizate de către birourile notariale este amplă, de la o simplă declarație până la succesiuni sau vânzări de bunuri. Compania noastră oferă posibilitatea intermedierii relației dintre clienți și birourile notariale în vederea perfectării și finalizării anumitor proceduri pentru dumneavoastră ca persoană fizică sau pentru societatea deținută, fie pentru clienții din România sau pentru cei din străinătate.

Nou

În timp acestea au creat diverse programe de finanțare atât pentru persoane fizice dar cel mai important și programe pentru antreprenori, ca aceștia să își poată dezvolta afacerea. Orice afacere am deține avem nevoie de colaborarea cu o instituție bancară, încă de la început când pentru a deschide o firmă trebuie depus un capital social care apoi se va transforma în cont curent al societății, apoi avem nevoie de servicii bancare avantajoase.

Nou

În momentul în care deschideți o firmă sub orice formă juridică vă angajați să respectați nu numai prevederile de ordin juridic dar și cele de ordin fiscal, mai exact, să vă achitați taxele datorate către stat, să declarați activitatea societății, să depuneți declarațiile contabile și altele.Problemele majore apar însă în momentul în care din diferite motive nu vă aflați în conformitate cu prevederile fiscale și cerințele ANAF.

Nou

Auditul resurselor umane este un mijloc vital de a evita răspunderea juridică și / sau de reglementare care ar putea rezulta din politicile și practicile de resurse umane ale unei companii. Pe lângă identificarea ariilor de risc legal, auditurile sunt deseori concepute pentru a oferi companiei informații despre competitivitatea strategiilor sale de resurse umane.

Nou

Strategiile de HR vizează ce intenționează organizația să facă în legătură cu politicile și practicile sale de gestionare a resurselor umane și modul în care acestea ar trebuii integrate în strategia de afaceri. Deoarece strategiile tind să fie exprimate ca abstracțiuni, ele trebuie să fie transpuse în programe cu obiective și rezultate clar stabilite.

Nou

Scopul procesului de recrutare este acela de a găsi cel mai larg grup de solicitanți pentru a oferi cea mai mare oportunitate de a selecta cei mai buni oameni pentru rolurile necesare într-o societate. Dobândirea celor mai buni candidați pentru un rol poate constitui un avantaj competitiv pentru o organizație, în timp ce recrutarea și selecția ineficiente pot provoca perturbări enorme, productivitate redusă, dificultăți interpersonale

Nou

Orice antreprenor trebuie să aibă în vedere permanent ca angajaţii sunt unici în ceea ce priveşte potenţialul lor de creştere şi dezvoltare precum şi capacitatea lor de a-şi cunoaşte şi învinge propriile limite , pentru a face faţă noilor provocări sau exigenţelor actuale şi de perspectivă. Activitatea de consultanţă are rolul de a acorda asistenţă în cazul organizaţiei dumneavoastra.

Aveți nevoie și de alte servicii conexe acestora?