Punct de lucru în afara granițelor

În conformitate cu  art. 43 alin. (3) din Legea societăților comerciale 31/1990, punctele de lucru reprezintă dreptul de servitute  care nu au personalitate juridică, al societăților comerciale și sunt înregistrate la Registrul Comerțului ca urmare a unei cereri scrise. Dacă procedura în cazul punctelor de lucru deschise în țară este clară, în ceea ce privește înființarea punctelor de lucru în străînătate lucrurile sunt puțîn mai complicate pentru cei care nu cunosc pașii exacți și normele legislative. Astfel, ne-am propus prin acest articol să clarificăm care sunt pașii necesari pentru înființarea unui punct de lucru în straintate și care sunt implicațiile sale fiscale.

Procedura constituirii punctului de lucru în străinătate

Discutând despre procedura de înființare a unui punct de lucru în altă țară, trebuie să cunoaștem faptul că este guvernată de legile din țară respectivă, practic pentru fiecare țară trebuie făcută o prospectare amănunțită cu privire la normele de modificare din structura societății. De exemplu în Marea Britanie deschiderea unui punct de lucru se realizează la “Companies House” având la bază documentele de înființare a societății din România traduse și în formă autentică, contractul de închiriere dintre societatea din România și persoană fizică sau juridică din Marea Britanie, decizia asociaților și actul de identitate în original.

Înregistrarea punctului de lucru la Registrul Comerțului din România

Declararea punctului de lucru stabilit în străinătate pentru  o societate românească se va face la Registrul Comerțului in județul stabilit prin sediul social declarat. Actele necesare pentru declararea în România a punctului de lucru din străinătate sunt: cerere standard, declarația model, hotărârea Aga sau decizia asociatului unic, dovada închirierii spațiului din străinătate tradus și legalizat si copie act identitate. Așa cum este prevăzut și în codul de procedură fiscală punctele de lucru înființate în România sau în afara granițelor trebuiesc declarate la Administrația Finanțelor Publice din sectorul în care este arondată societatea.

Lasă un răspuns

Cum vă putem ajuta?

Contactați AGV COMPACT CONSULTING pentru cereri în domeniul afacerilor.