Politica de confidențialitate a companiei

DESPRE POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Politica de condidentialitate detaliază modul în care AGV Compact Consulting colectează, utilizează și administrează datele și informațiile cu caracter personal. Compania noastră își ia angajamentul de a păstra și respecta confidențialitatea clienților, colaboratorilor, partenerilor sau altor terțe persoane.

când și cum colectăm datele

Agv Compact Consulting colectează datele cu caracter personal în momentul în care clienții decid că au nevoie de cel putin unul din serviciile puse la dispoziție de către companie pentru o analiză preliminară, pentru perfectarea serviciului solicitat cât și în alte situații ce sunt în legătură strânsă cu solicitarea clienților, în baza unui contract de prestări servicii și în baza unui acord de procesare a datelor cu caracter personal in scopul colaborării.

ce date ale clienților folosim

Datele colectate din partea clienților în scopul unei colaborări bazate pe contract de prestări servicii sunt următoarele: nume și prenume, CNP, adresa, data naşterii, sexul, cetățenia, limba preferată,  adresa de corespondență, informații de natură financiară, telefon, email cât și alte date necesare în procesul de colaborare, date ce sunt colectate din copiile documentelor transmise de către clienți către noi.

drepturile de confidențialitate ale clienților

Drepturile clienților cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către compania AGV Compact Consulting:

  • dreptul de a solicita către compania noastră de a prezența datele colectate
  • dreptul de a solicita către compania noastră de a prezența copii ale documentelor pe care le deținem
  •  dreptul de a solicita către compania noastră corectarea datelor introduse eronat
  • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal deținute de către compania noastră.
  • dreptul de a nu oferi date cu caracter personal către compania noastră (dar în acest caz colaborarea nu poate avea loc)
  • dreptul de a obiecta asupra modului în care AGV Compact Consulting gestionează datele cu caracter personal
  • dreptul de a solicita transmiterea datelor cu caracter personal către o terță persoană

unde sunt stocate aceste date

Datele pe care le colectăm de la clienți sunt stocate în medii sigure și securizate, astfel aceste date sunt protejate de accesul altor persoane, divulgarea lor, utilizarea altor persoane, modificarea sau deteriorarea acestora de către orice persoană fizică, juridică sau instituție a statului.

utilizarea datelor personale în relația cu terțe persoane

Agv Compact Consulting este o societate de consultanță în domeniul afacerilor, iar acest lucru presupune și colaborarea sau reprezentarea clienților în relația cu diverse autorități ale statului sau cu terțe persoane implicate. Astfel în funcție de solicitarea clientului datele sale personale pot fi utilizate strict în relația cu autoritățile sau terțele persoane ce fac legătură contractului de prestări servicii sau care pot deservi că și prestator de servicii pentru clienții noștrii, dar acest lucru se întâmplă doar prin consințământul clienților.

vă mulțumim