Ce reprezintă cazierul fiscal

Trebuie menționat faptul că în cazul în care în cazierul fiscal al contribuabilului sunt notate informații cu privire la mai multe fapte se șterg doar informațiile care corespund și impun scoaterea din evident acestuia. Istoricul informațiile notate în cazierul fiscal se păstrează pentru o perioada de 10 ani după care se vor șterge.

Ce reprezintă cazierul fiscal

Cazierul fiscal este modalitatea de evidențiere și urmărire  a respectării îndatoririlor fiscale, contabile și financiare pe care le are orice contribuabil. În cadrul cazierului fiscal regăsim o evidență  clară a persoanelor fizice, juridice și a entităților fără personalitate juridică ce au încălcat și neindeplinit îndatoririle fiscale, contabile,  de natură vamală și financiară.

Care este scopul instituirii cazierului fiscal

Scopul declarat al cazierului fiscal este acela de prevenție dar și de combatere  a evaziunii fiscale, a încercării de sustragere de la anumite responsabilități de natură fiscala a contribuabililor. Acest registru al sancțiunii fiscale este și o unealtă folositoare pentru organele fiscale cu privire la procesele de administrare a impozitelor, a contribuțiilor datorate și a altor venituri ale bugetului de stat.

Baza legală a cazierului fiscal

În baza ordonanței nr. 39/2015 ANAF stabilește la nivel central cazierul fiscal ca mod de gestionare al persoanelor care au încălcat obligațiile fiscale, după cum menționam anterior. Ordonanta publicata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Ce informații se notează în cazierul fiscal

În stabilirea cazierului fiscal se înscriu faptele sancționate contraventional sau penal  conform legilor fiscale și  financiare, excluzând faptele sancționate cu avertisment. Pe lângă cele menționate mai sus în cazier se mai înscriu și informații din documentele pregătite cu privire la atragerea răspunderii solidare sau patrimoniale.

 

Cazierul fiscal este solicitat de către diverse autorități în funcție de operațiunea pe care dorești să o întreprinzi, la înființarea unei societăți, la solicitarea înscrierii fondatorilor asociațiilor și fundațiilor, la autorizarea exercitării unei activități de natură independentă, în momentul în care se dorește cesionarea părților sociale, la numirea de noi reprezentanți și/sau asociați.

Dreptul de a primi cazierul fiscal se poate exercita în scris la organul fiscal competent aferent zonei unde a fost înscris contribuabilul personal sau prin procură notarială. Este necesar să cunoaștem faptul că acest cazier are o valabilitate de 30 de zile de la data emiterii și poate să fie utilizat doar în scopul precis pentru care a fost solicitat.

Lasă un răspuns

Cum vă putem ajuta?

Contactați AGV COMPACT CONSULTING pentru cereri în domeniul afacerilor.

DORIȚI SĂ DESCHIDEȚI O AFACERE ÎN ROMÂNIA?