FUZIUNE SOCIETĂȚI

Fuziunea societăților este operațiunea prin care una sau mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare, transferând în totalitate patrimoniul altei societăți în schimbul repartizării către partenerii societății, această procedură fiind cunoscută prin sintagma „fuziune prin absorbție”. În sens larg acest proces constă în posibilitatea prin care mai multe societăți sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă în totalitate patrimoniul către o societate constituită de acestia.

Se pot distinge două forme ale fuziunii: cea prin absorbtie și cea prin contopire. Acestea se pot realiza între societăți cu forme juridice diferite.

Vă sfătuim să luați în calcul faptul că alegerea formei de fuziune este un proces riguros ce presupune urmarea unor etape și depinde de modul în care se formează procedura fuziunii de catre specialiști. Un factor cheie este dat de decizia președintelui secției civile, decizie bazată pe documentația depusă. Aspectele care avantajează acest proces sunt întotdeauna luate în calcul.

Cum vă asistăm?

 • Consiliere permanenta pe parcursul întregului proces.
 • Întocmim proiectul de fuziune conform normelor legale.
 • Pregătim toată documentația necesară pe care o predăm spre verificare și semnare.
 • Ne ocupăm de documentele care presupun atât traducere, cât și legalizare.
 • Pregătim dosarele necesare pentru fiecare societate implicată.
 • Depunem documentația pe parcusul fiecărui pas al procesului de fuziune.
 • Reprezentăm societatea în relația cu Tribunalul București Secția VI Civilă pentru a susține efectele pozitive ale fuziunii.
 • Depunem documente în completare la solicitarea instituțiilor implicate.
 • Abordăm procesul de evaluare al bunurilor patrimoniale pentru a stabili valoarea lor economică.
 • Predăm documentele care atestă finalizarea procesului.

Garantăm depunerea documentației solicitate de catre instituțiile implicate. Compania noastră nnu își asumă răspunderea în cazul în care dosarul este respins de către președintele secției civile VI a Tribunalului București  din motive ce nu au legătură cu documentele depuse. Vă rugăm să luați în calcul conceptul de neîncadrare a societăților în ceea ce privește interesul de fuziune economic, fiscal și comercial.

DIVIZAREA SOCIETĂȚILOR

În temeiul legii 31/1990 divizarea este caracterizată ca fiind un procedeu juridic prin intermediul căruia se realizează restructurarea societăților. Scopul este adaptarea cu privire la activitățile comerciale.

Legea in vigoare reglementeaza divizarea ca modalitate de restructurare a societatilor comerciale, alaturi de fuziune, divizare, cesiune de active sau altele.
Divizarea societatii consta in separarea unei parti a patrimoniul societatii comerciale, ce nu isi va inceta existenta si transmiterea ei catre una sau mai multe societati infiintate sau ce se vor infiinta. Transmiterea se va face in schimbul atribuirii de parti sociale sau actiuni ale societatii in cauza catre societatile beneficiare.

fuziune-societati-comerciale

Procesul poate face referire asupra unuia sau mai multor elemente (cum ar fi, bunuri imobile, titluri in portofoliu etc.) sau asupra unui ansamblu de bunuri (activul si pasivul unei ramuri de activitate). Majora diferenta dintre desprindere si divizare partiala consta in faptul ca in prima incadrare societatea transmitatoare nu se dizolva, si isi poate pastra personalitatea juridica, deoarece ii este afectat doar patrimoniul, aportul transmis fiind inlocuit prin parti sociale sau actiuni ale societatii beneficiare, astfel asociatii sau actionarii companiei transmitatoare primesc in schimbul aportului parti sociale si/sau actiuni.

Cum vă asistăm?

 • Oferim consiliere pe parcursul aplicării procedurii de divizare.
 • Pregătim toate documentele necesare pe care le predăm în vederea verificării și semnării.
 • Ne ocupăm de traducerea documentelor, dacă este cazul.
 • Pregătim dosarele necesare pentru procesul de divizare.
 • Depunem documente în completare la solicitarea autorităților implicate.
 • Evaluăm bunurile patrimoniale pentru a putea stabili valoarea economică a acestora.
 • Predăm documentele care atestă încheierea cu succes a proiectului.

Având în vedere că lucările mai sus menționate sunt caracterizate de o complexitate ridicată și este nevoie de o perioadă de execuție mai mare vă invităm să discutăm în amănunt aspectele și etapele acestor procese.