Procedura privind majorarea capitalului social

Legea societăţilor nr. 31/1990 face referire la procesul de majorare a capitalului social, că fiind un act normativ privind formele juridice de SA(societate pe acțiuni) sau SRL(societate cu răspundere limitată) prin care se poate crește capitalul social prin diferite modalități.

Majorarea capitalului social fără aporturi noi

a) Majorarea capitalului social prin compensarea creanțelor certe, lichide și exigibile asupra societățîi cu acțiuni ale acesteia intervine practic atunci când creditorii societățîi devin astfel acționari ai societățîi. Majorarea capitalului social prin conversia creanțelor asupra societății cu acțiuni ale acesteia se realizează în primul rând în contabilitatea societății.

b) Majorarea capitalului social prin compensarea rezervelor intervine potrivit legii atunci când se dorește conversia sumelor de bani obținute din profit în părți socciale. Astfel pe cale de consecință, trebuie să ținem cont că doar cele facultative și statutare pot constitui resurse pentru majorarea capitalului social în cadrul companiei.

c) Majorarea capitalului social prin încorporarea primelor de emisiune este în primul rând o oportunitate și nu o obligativitate care se decide în cadrul adunării generale a asociaților. Că și definiție prima de emisiune reprezintă diferența dintre valoarea de emisiune și valoarea nominal a părților sociale care urmează să fie suportată de actionarii noi și are că scop să diminueze valoarea acțiunilor vechi.

Majorarea capitalului social prin cooptarea de noi aporturi

Citind prevederile actului constitutive observăm că părțile sociale menționate în acesta prin decizia asociaților pot fi modificate în funcție de perspective asociaților și în funcție de dorința lor de implicare financiară. Astfel având în la baza prevederile actului constitutive putem majoră părțile sociale din societate prin aducerea de noi aporturi, practice va crește valoarea nominală a părților sociale.

a) Majorarea valorii nominale a părților sociale existente constă în majorarea valorii nominale a acțiunilor pe care le dețîn acționarii societățîi în schimbul unor aporturi în numerar și/sau în natură, cu excluderea aporturilor în creanțe. Creșterea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acțiunilor se poate realiza și prin contopirea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.

b) Decizia de natură financiară de a majoră capitalul social prin aport, capacitatea și momentul perfectării majorării, ordinea în care nouă emisiune este oferită acționarilor actuali, investitorilor instituționali și în final, pieței sunt aspecte complexe, care fac obiectul managementului financiar și jurisprudenței în domeniu.

Documente necesare pentru majorarea capitalului:

✔Cerere tip

✔Hotărârea asociaților

✔Dovadă dreptului de proprietate

✔Raportul de evaluare

✔Dovadă vărsămintelor

✔Act constitutive actualizat

✔Situații financiare și balanțe

✔Contracte de împrumut

✔Dovadă achitării taxelor ONRC

Cum va asistăm?

✔Consultanță gratuită privind majorarea capitalului social

✔Intermediem relația cu banca pentru depunerea noului capital

✔Redactăm toată documentația necesară

✔Redactăm la cerere documentele lipsa

✔Verificăm corectitudinea informațiilor din documente

✔Pregătim tot dosarul necesar pentru Registrul Comerțului

✔Depunem dosarul pentru majorarea capitalului social

✔Eliberăm documentația care atestă majorarea capitalului

✔Oferim servicii conexe

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de majorare a capitalului social in cadrul societatii dumneavoastră și va oferă consultanță permanentă astfel încât afacerea dumneavoastră să devină una de succes. Solicitați acum o oferta de preț sau mai multe informații și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.