Întocmire acte pentru firmă

Societatea de consultanță Agv Compact Consulting este specializată în pregătirea și redactarea de acte în concordanță cu normele legislative adresate atât persoanelor juridice dar și persoanelor fizice din România sau din străinătate.

Sprijinim afacerile din România punând la dispoziție pachete de servicii de pregătire documente în limba română sau bilingve necesare la înființarea unei societăți, la modificarea din structura unei societăți, necesare în relația de colaborare între firma și terțele persoane, necesare la diferitele autorități ale statului și în alte situații. 

Documentația pregătită în limba română sau bilingv este guvernată de legislația în vigoare.

✔ Act Constitutiv

✔ Contract Comodat

✔ Contract Închiriere

✔ Contract de cesiune

✔ Hotărâre Aga

✔ Decizie Asociat Unic

✔ Declarații

✔ Acte Adiționale

✔ Proiect fuziune

✔ Diverse Cereri

✔ Procură

✔ Alte documente

✔ Plan de afaceri

✔ Studiu de fezabilitate

✔ Proiect de afaceri

✔ Cerere reziliere

✔ Contract de colaborare

✔ Contract de comisionare

✔ Contract de muncă

✔ Contract prestări servicii

✔ Adrese bancare

✔ Cerere finanțare

✔ Documente cetățeni străini

✔ Alte documente

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de pregatire a documentației și va oferă consultanță permanentă astfel încât proiectele dumneavoastră sa  capete succes. Solicitați acum o oferta de preț și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.