Înființare rapida SRL – “Societate cu răspundere limitată”

Societatea cu răspundere limitată este cea mai des întâlnită formă juridică, fiind și cea mai bună opțiune pe termen lung, de aceea trebuie să aveți un business plan bine stabilit atât în prezent cât și pentru viitor. Această formă juridică este aleasă de cei mai mulți pentru că permite înrolarea și autorizarea a mai multor coduri CAEN (activități), astfel încât dacă la un moment dat doriți să schimbați domeniul de activitate din diferite motive nu trebuie decât să va autorizați noul cod CAEN corespunzător noului domeniu de activitate, dacă nu îl aveți deja autorizat. În situația alegerii unui înființării SRL trebuie să știți că obligățiile sunt garantate odată cu patrimoniul social, iar asociațîi răspund doar cu părțîle lor sociale. În ceea ce privește capitalul social depus acesta trebuie să fie de minim 200 Ron deschis la orice banca.

Avantajele acestei forme juridice sunt:

✔ Formalități de înființare ușoare

✔ Răspundere limitată a fondatorilor

✔ Număr de asociați necondiționat

✔ Capital minim permisibil (200 Ron)            

✔ Permite autorizarea multor coduri CAEN

✔ Număr de salariați necondiționat

✔ Contabilitate bine organizata

✔ Dobandirea activelor ca repartitie

Dezavantajele formei juridice sunt:

✔ Domeniul de activitate trebuie autorizat

✔ Asociat unic doar într-un singur SRL

✔ Contabilitate complexă

✔ Acces la profit  prin dividende

✔ Modificările in structura la ONRC

✔ Plafon pentru înregistrarea TVA -ului

✔ Modificari in structura la ANAF

✔ Impozite comparativ mai mari

Documente necesare pentru a înființa un SRL:

✔ Copie CI asociat/asociați

✔ Copie pașaport asociat/asociați străini

✔ Rezervarea de denumire valida

✔ Act Constitutiv

✔ Dovadă disponibilității sediului social

✔ Acordul asociației de proprietari pentru spațial închiriat

✔ Declarație notarială nesuprapunere sediu social

✔ Dovadă depunerii capitalului social

✔ Declarație notarială de îndeplinire a calității de asociat/asociat unic

✔ Declarație notarială de îndeplinire a calității de administrator

✔ Speciment semnătură administrator/i

✔ Declarație notarială cetățeni străini

✔ Declarații și formulare standard

Cum va asistăm?

✔ Consultanță gratuită atât înainte cât și după înființarea societății

✔ Recomandăm și consiliem în deschiderea contului de capital social

✔ Obținem rezervarea de denumire de la Registrul Comerțului

✔ Unde se impune obținem autorizările necesare

✔ Redactăm toată documentația necesară

✔ Intermediem relația cu notariatului pentru declarațiile necesare

✔ Verificăm dacă viitorul/viitorii asociat/i dețîn/e cazier fiscal

✔ Pregătim tot dosarul necesar pentru Registrul Comerțului

✔ Verificăm corectitudinea documentelor

✔ Depunem dosarul pentru înființarea societății

✔ Obținem acordul din partea ANAF pentru sediu

✔ Eliberăm documentația care atestă înființarea firmei

✔ Oferim servicii conexe după înființarea societății

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de înființare a firmei dumneavoastră (SRL) și va oferă consultanță permanentă astfel încât afacerea dumneavoastră să devină una de succes. Solicitați acum o oferta de preț și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.

Radiere rapida SRL – “Societate cu răspundere limitată”

Radierea unei societăți este foarte importantă și poate avea impact major asupra fondatorilor și persoanelor care o administrează. Astfel, vă puteți regăși în situația în care din cauza că nu ați închis societatea la timpul potrivit riscăți probleme în ceea ce privește cazierul fiscal personal iar pe viitor nu o să puteți deține calitatea de asociat într-o altă societate. Cea mai avantajoasă opțiune de închidere a societății este dizolvarea și lichidarea voluntară a acesteia, dar sunt situații când se impune și implicarea unui lichidator.

A. Dizolvarea și lichidarea voluntară SRL

După cum menționăm mai sus este cea mai des întâlnită modalitate de a închide firma atunci când toți asociații stabilesc de comun acord închiderea și împărțirea patrimoniului în cazul existenței acestuia. Procedura legală de a închide societatea prin dizolvarea și lichidarea voluntară este un proces care se realizează în două etape cu o perioada de așteptare de 30 zile, timp în care se poate depune opoziție la această dizolvare de către terțe persoane. Repartizarea activelor trebuie făcută de comun acord în baza raportului de repartiție active pregătit conform legislației în vigoare.

Că și durata acest proces se desfășoară pe o perioada estimativă de două luni, în situația în care nu există opozabilitate din partea terților.

Condițiile de încadrare în procedura de lichidare voluntara:

✔ Asociații stabilesc de comun acord dizolvarea societății

✔ Asociații stabilesc de comun acord repartizarea activelor

✔ Nu există datorii către autorități și/sau către terțe persoane

✔ Terțele persoane nu depun opoziție

✔ Nu se aduce un prejudiciu statului român prin închiderea firmei

✔ Se obține certificat de atestare fiscală de la ANAF

✔ Alte condiții în funcție de situația companiei

Cum va asistăm?

✔ Consultanță gratuită pentru închiderea corectă a firmei

✔ Obținem certificatul fiscal de la ANAF

✔ Soluționăm la cerere  diferitele situații la ANAF

✔ Redactăm documentația necesară conform legislației

✔ Pregătim și depunem dosarele necesare

✔ Verificăm dacă există opozabilitate asupra dosarului

✔ Predăm documentația care atestă închiderea societății

B. Dizolvarea și lichidarea cu numire de lichidator SRL

Acest proces este unul mult mai complex decât lichidarea voluntară cuprinzând mai multe etape de parcus, pentru că în această situație asociații nu au ajuns la un consens în ceea ce privește radierea societății și modul de repartiție al activelor. În soluționarea acestui proces intervine numirea unui lichidator care va face toate demersurile legale pentru a lichidă în mod corect societatea în cauza.

Compania noastră colaborează cu lichidatori renumiți în domeniu care va oferă cele mai bune servicii și soluții, astfel acesta fiind un serviciu externalizat la care perfectam doar intermediere între cei interesați de lichidare și lichidatorul ales. De aceea este în interesul dumneavoastră să primiți toate informațiile necesare direct de la lichidator și nu din partea companiei noastre.

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de radiere a SRL-ului dumneavoastră și va oferă consultanță permanentă astfel încât procedura să fie demarată corect. Solicitați acum o oferta de preț și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.