Cesiune părți sociale​

Cesiunea de părți sociale reprezintă procesul prin care părțile sociale deținute într-o companie pot fi transmise parțial sau în totalitate atât către asociații interni, cât și către persoane din exteriorul societății, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice. Motivele pentru care se apelează la cesionarea părților sociale sunt diverse, dar vom discuta despre cele mai întâlnite:

Asociatul/asociații doresc retragerea din societate: Există cel puțîn un moment în viață fiecărui asociat când face o analiză asupra afacerii în care investește, dacă afacerea are un trend ascendent, dacă investițiile sale sunt gestionate corespunzător, dacă viziunile tuturor asociaților sunt orientate spre rezultatele dorit. Că urmare a analizării afacerii unii asociați iau decizia să rămână în cadrul societății alții decid să renunțe la calitatea de asociat în cadrul firmei și fie să cedeze părțile sociale actualilor asociați fie să le cedeze unor persoane din exterior care doresc să dețînă această calitate.

Asociatul/Asociații decid că este în interesul societății să coopteze un nou asociat: De cele mai multe ori această opțiune apare din dorința de a atrage noi investitori, investitori care să corespundă viziunii de dezvoltare a afacerii în cauza și care să aducă prosperitate financiară. Această modificare în structura societății trebuie parafată la Registrul Comerțului și se va face în două etape cu o perioada de publicare a hotărârii asociaților în Monitorul Oficial, perioada în care pot fi depuse și opozabilitati asupra acestui proces.

Asociatul/Asociații decid modificarea structurii de participare la capitalul social: În momentul în care unul sau mai mulți asociați doresc să extindă investiția financiară asupra afacerii deținute doresc să modifice și procentul părților sociale deținute, fie devenind acționar majoritar fie să dețînă un procent mai mare raportat la aportul financiar adus.

Cesiunea externă​

Cesiunea reprezintă transmiterea parțială sau integrală a părților sociale către persoane din exteriorul firmei și se realizează în două etape:

Acte necesare: Etapa I - Publicarea Hotararii Aga

✔ Cerere tip

✔ Hotărârea AGA

✔ Copie ci

✔ Dovadă achitării taxelor ONRC

✔ Dovadă soluționării opozabilității

Note informative:
Necesită verificarea posiblitatii de opozabilitate
Termernul de publicare al Hotărârii Aga este de 30 zile
Dacă se renuna la cesiune trebuie notificat la ONRC
Acte necesare: Etapa II - Modificarea structurii

✔ Cerere tip

✔ Copie Hotărârea AGA (Faza I)

✔ Actul Constitutiv actualizat

✔ Dovadă publicării Hotărârii AGA

✔ Contractul de cesiune părți sociale

✔ Copii acte identitate asociați noi

✔ Certificatul de deces (succesiune)

✔ Certificatul de moștenitor (succesiune)

✔ Hotarea Judecătorească (succesiune)

Cesiunea interna

Cesiunea internă reprezintă transmiterea părților sociale parțială sau integral între asociații existenți și se realizează într-o singură etapă:

Acte necesare cesiune interna

✔ Cerere tip

✔ Hotărârea AGA

✔ Actul Constitutiv actualizat

✔ Contractul de cesiune

✔ Copie CI

✔ Dovadă plății taxelor ONRC

✔ Procura notarială (după caz)

✔ Dovadă noului aport la capital

Compania noastră oferă cele mai complete și rapide servicii de cesionare a părților sociale și va oferă consultanță permanentă astfel încât afacerea dumneavoastră să devină una de succes. Solicitați acum o oferta de preț și va răspundem în cel mai scurt timp posibil.